facebook youtube rss blog

co sprzedający nieruchomość powinien wiedzieć ?

 

 


        


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,
Jeżeli w Wasze ręce trafił powyższy materiał, oznacza to, że najprawdopodobniej podjęliście już decyzję o sprzedaży (lub wynajmie) nieruchomości. Rozważacie możliwość skorzystania z pomocy specjalistów. Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom firma  przygotowała 4 przydatne usługi doradztwa (wymienione poniżej), nie wymagające zawarcia umowy o pośrednictwo w sprzedaży czy też wynajmie. Są to:
1. Doradztwo dotyczące określenia CENY OFERTOWEJ nieruchomości do celów sprzedaży (ustalenie ceny jest podstawową decyzją biznesową),
2. Doradztwo dotyczące przygotowania oferty do sprzedaży przez właściciela,
3. Doradztwo dotyczące przygotowania dokumentów nieruchomości do sprzedaży/uregulowania stanu prawnego,
4. Doradztwo i opracowanie marketingowe oferty do sprzedaży.
Każdy właściciel marzy o tym, aby sprzedać swoją nieruchomość jak najkorzystniej (jak najdrożej) i często zależy mu też na czasie.

Z doświadczenia naszych klientów mamy informację, że:
Korzystając z oferty doradztwa określenia CENY OFERTOWEJ nieruchomości zyskasz
30% więcej pieniędzy lub 30% oszczędności czasu sprzedaży.
Ty decydujesz!

Pozostałe usługi doradztwa są dostępne cenowo i przydatne dla właścicieli nieruchomości, którzy:
> wahają się przed zleceniem usługi pośrednictwa,
> nie chcą jeszcze decydować o wyborze swojego pośrednika,
> chcą działać na własną rękę,
> mają wątpliwości i brak zaufania,
> chcą niezobowiązująco uzyskać wiedzę na temat ceny swojej nieruchomości.
Jeżeli Państwo uznacie, że jedna (lub więcej) z proponowanych usług przyniesie konkretną korzyść, prosimy o kontakt osobisty z naszą firmą. Zapraszamy do naszego biura  w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 25 (vis a vis Banku PEKAO S.A.) i prosimy zabrać ze sobą dokumenty dotyczące nieruchomości oraz wypełnioną kartę nieruchomości.
W ramach usługi pośrednictwa realizowane są wszystkie opisane wyżej usługi doradztwa i wykonywane za uzgodnione indywidualnie wynagrodzenie. Dla stałych klientów oferujemy szereg udogodnień wykraczających poza standardowe procedury. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione materiały oraz informacje przyniosą Państwu w przyszłości wymierne korzyści i zbliżą Państwa do zrealizowania korzystnej transakcji na rynku nieruchomosci.
                                                

 Z poważaniem – Beata Uberna

  P.S. W przypadku zainteresowania Państwa usługą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami proponujemy zapoznać się pozostałymi z materiałami przydatnymi dla sprzedających.


                                                                              
                                                                                                                   

 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Beata Uberna posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, które co roku jest kontynuowane na sumę gwarancyjną 150.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. W październiku 2003 r. BEATA UBERNA uzyskała CERTYFIKAT ukończenia EUROPEJSKIEJ AKADEMII NIERUCHOMOŚCI, gdzie przez szereg miesięcy zdobywała wiedzę niezbędną do pracy na rynku nieruchomości Unii Europejskiej. Sukces uzyskania tego certyfikatu jest tym większy, iż w Polsce jest zaledwie 170 osób, co stanowi 0,8 % profesjonalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości, którzy ukończyli EAN.
         Ponadto Pani Beata Uberna nieustannie dokształca się w dziedzinie obrotu nieruchomościami, w roku 2006 ukończyła prestiżowe uznawane na całym świecie szkolenie specjalistyczne w zakresie nieruchomości komercyjnych -  INSTITUTE Of Chicago, składający się czterech modułów w zakresie sprzedaży i oceny potencjału nieruchomości komercyjnych: 
O CI 101 – Analiza finansowa inwestycji w nieruchomości komercyjne
O CI 102 – Analiza rynkowa inwestycji w nieruchomości komercyjne
O CI 103 – Analiza decyzji użytkownika w komercyjnych nieruchomościach inwestycyjnych 
 CI 104 – Analiza inwestycyjna nieruchomości komercyjnych
Dzięki przygotowaniu właścicielki  firma specjalizuje się w DORADZTWIE INWESTYCYJNYM – NIERUCHOMOŚCIACH KOMERCYJNYCH.
W okresie swojej działalności nasza firma zyskała pozycję jednego z najsolidniejszych pośredników w obrocie nieruchomościami w swoim obszarze działania, o czym świadczą przekazane w podziękowaniu obsługi referencje. Na życzenie w każdej chwili do wglądu.
Właścicielka jest jedną z wielu aktywnych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Prowadzi działalność dydaktyczną w ramach wykładów dla kandydatów na pośredników i jest autorem artykułów o rynku nieruchomości m.in. w „Gminie Pomorskiej” i specjalistycznym, lokalnym czasopiśmie NIERUCHOMOŚCI SZCZECIŃSKIE. Jej felieton opisujący pracę pośrednika w 2003 r. zdobył IV miejsce na II Bałtyckiej Konferencji Pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2006-2007 Beata Uberna (jako Prezes mKwadrat Spółki z o.o.) poprowadziła od koncepcji po skuteczną sprzedaż, projekt developerski OSIEDLA FLAMANDZKIEGO składającego się z 7-miu budynków w zabudowie bliźniaczej (14 bliźniaków). Specjalizujemy się w obrocie ziemią.
      W listopadzie 2008 r. Beata Uberna uzyskała licencję zarządcy nieruchomości.
      Od kilkunastu lat służymy z entuzjazmem pomocą swoim Klientom w zakresie obrotu, doradztwa i zarządzania nieruchomościami. Współpracujemy w ramach wymiany ofert z większością firm w Goleniowie, Szczecinie oraz z firmami w całej Polsce, będącymi członkami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz ogólnopolskiego systemu wymiany ofert MLS.  Posiadamy również nawiązywane od lat kontakty biznesowe i zawarte umowy z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizujemy korzystne dla naszych Klientów transakcje z inwestorami europejskimi oraz z najdalszych zakątków świata. Profesjonalne przygotowanie kadry naszej firmy umożliwia pełną i szybką obsługę Klientów.
      W ramach obsługi posiadacie Państwo prawo do bieżących informacji o postępach w naszych działaniach. Olbrzymie znaczenie dla efektywności realizowanych zleceń sprzedaży i wynajmu ma to, iż w prawie wszystkich ofertach reprezentując interes właściciela możemy skutecznie pracować na wielu rynkach lokalnych korzystając z pomocy i doświadczenia naszych zawodowych partnerów. Nasza efektywność nie jest zależna od położenia nieruchomości.
      Pracujemy zawsze dla tych Klientów, którzy nas wybrali !!! W naturalny sposób ograniczamy ilość ofert, nad którymi pracujemy, aby nasza energia skierowana została we właściwym kierunku. Państwa oferta jest traktowana w sposób indywidualny! Skupiamy naszą uwagę na czynnościach zmierzających do zrealizowania przez Państwa skutecznej i bezpiecznej transakcji.
     
LISTA DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKU UMOWY O POŚREDNICTWO:
> MIESZKANIE (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, bądź lokal stanowiący odrębną nieruchomość):
* Dowód osobisty – dane osobowe osobowe właściciela lub/i pełnomocnika;
* Akt notarialny (podstawa nabycia lokalu) lub Zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale lokalu;
* Odpis/NR z Księgi Wieczystej lub Zawiadomienie (SĄD REJONOWY);
* Informacja o wysokości czynszu wraz z elementami składowymi a docelowo Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi;
* Zawiadomienie o wysokości podatku od nieruchomości wraz z potwierdzeniem uiszczenia płatności;
* ewentualnie klucze (w przypadku mieszkania niezamieszkałego).
> DOM LUB OBIEKT/NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA:
* Dowód osobisty – dane osobowe osobowe właściciela lub/i pełnomocnika;
* Akt notarialny (podstawa nabycia nieruchomości);
* Odpis/NR z Księgi Wieczystej lub Zawiadomienie (SĄD REJONOWY);
* Zawiadomienie o wysokości podatku od nieruchomości wraz z potwierdzeniem uiszczenia płatności;
* ewentualnie klucze;
* Wypis z rejestru gruntów,  (STAROSTWO POWIATOWE);
* Mapka geodezyjna (STAROSTWO POWIATOWE);
* Projekt budowlany/inwentaryzacja powierzchni;
* Zaświadczenie o oddaniu do użytkowania 
> NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA  w trakcie budowy :
* Dowód osobisty – dane osobowe osobowe właściciela lub/i pełnomocnika;
* Akt notarialny (podstawa nabycia nieruchomości);
* Odpis/NR z Księgi Wieczystej lub Zawiadomienie (SĄD REJONOWY);
* Zawiadomienie o wysokości podatku od nieruchomości wraz z potwierdzeniem uiszczenia płatności;
* ewentualnie klucze;
* Wypis z rejestru gruntów,  (STAROSTWO POWIATOWE);
* Mapka geodezyjna (STAROSTWO POWIATOWE);
* Projekt budowlany/inwentaryzacja powierzchni;
* Wypis z miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta lub gminy dotyczący przedmiotowej działki lub DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY;
* Oświadczenie inspektora nadzoru,
* Projekt budowlany;
* Pozwolenie na budowę;
* Dziennik budowy.
> DZIAŁKA :
* Dowód osobisty – dane osobowe osobowe właściciela lub/i pełnomocnika;
* Akt notarialny (podstawa nabycia nieruchomości);
* Odpis/NR z Księgi Wieczystej lub Zawiadomienie (SĄD REJONOWY);
* Zawiadomienie o wysokości podatku od nieruchomości wraz z potwierdzeniem uiszczenia płatności;
* ewentualnie klucze;
* Wypis z rejestru gruntów,  (STAROSTWO POWIATOWE);
* Mapka geodezyjna (STAROSTWO POWIATOWE);
* Projekt budowlany/inwentaryzacja powierzchni;
* Wypis z miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta lub gminy dotyczący przedmiotowej działki lub DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY.

Umowy o pośrednictwo zawieramy z Osobą lub firmą – zainteresowaną sprzedażą, kupnem, zamianą, dzierżawą nieruchomości. Oferty do sprzedaży przyjmujemy na terenie całego kraju, na zasadach indywidualnie uzgodnionych z właścicielem podejmując czynności w oparciu o wspólnie ustalony plan marketingowy dostosowany do każdej oferty odrębnie. Plan marketingowy zwykle obejmuje: 
o opracowanie oferty i jej umieszczenie na stronach internetowych
www.uberna.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI wielu innych,
o przygotowanie wizualnej i merytorycznej prezentacji oferty w j. polskim lub/oraz dodatkowo w j. angielskim (ulotki, ofertówki) i jej umieszczenie na stronach internetowych
www.uberna.pl w dodatkowo np. zakładce INWESTYCJE lub BIZNES, 
o wykonanie reklamy prasowej,
o akcje e-mailingowe,
o dokonanie zgłoszenia oferty do systemu MLS, którego Pośrednik jest członkiem,
o prezentacji nieruchomości Klientom w siedzibie Pośrednika oraz w miejscu jej położenia,
o przekazanie ww. oferty firmom obrotu nieruchomościami wraz z ofertą handlową,
o umieszczenie na nieruchomości baneru reklamowego,
o prezentację nieruchomości na targach nieruchomości, w których Pośrednik będzie uczestniczył lub za pośrednictwem innych firm obrotu nieruchomościami,
o przygotowanie "Drzwi otwartych " na nieruchomości dla potencjalnych klientów oraz innych specjalistów rynku nieruchomości.
Zadaniem planu marketingowego jest poszerzenie obszaru działania właściciela oraz naszej firmy w celu przekazania jak najszerzej informacji o ofercie. 

 1. Umowy o pośrednictwo sprzedaży zawieramy wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio z właścicielami/pełnomocnikiem/reprezentantem prawnym firmy na podstawie dowodu osobistego/ paszportu – podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dział V, rozdz. 2, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, art.180 pkt. 3. (na żądanie przedkładamy licencję oraz ubezpieczenie).
2. Przed podpisaniem umowy wydajemy Zlecającemu wzorzec umowy a po zebraniu dokumentów oraz informacji o nieruchomości przygotowujemy projekt umowy o pośrednictwo,
3. Omawiamy istotne warunki umowy i uzgadniamy treść umowy indywidualnie.
4. Umowę o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości podpisują wszyscy współwłaściciele lub przekazują pełnomocnictwo notarialne na sprzedaż jednej osobie.
5. Umowy zawarte na zasadach wyłączności w SYSTEMIE STANDARD lub SYSTEMIE ZAKUPU BEZPOŚREDNIEGO zawieramy zazwyczaj na okres minimum jednego roku (w przypadku domów, obiektów i działek, w przypadku mieszkań może być to krótszy okres).
6. Umowy zawarte na zasadach wyłączności zawieramy zazwyczaj na okres minimum jednego roku (w przypadku domów, obiektów i działek, w przypadku mieszkań może być to krótszy okres).


Etap I
1. Dokonujemy wywiadu dotyczącego nieruchomości oraz oczekiwań wobec pośrednika i firmy, którą chciałby wybrać do współpracy.
2. Przyjmujemy od Państwa zlecenie USŁUGI Doradztwa dotyczącego określenia CENY OFERTOWEJ nieruchomości, w którym przyjmujemy zaproszenie na oględziny (nie sprzedajemy nieruchomości, której nie widzieliśmy).
3. Przekazujemy Państwu informacje, jakie dokumenty potrzebne będą do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (pomagamy w ich skompletowaniu).
4. Przekazujemy do wypełniania kartę opisową nieruchomości i projekty umów pośrednictwa w sprzedaży (do zapoznania przed zawarciem umowy).
5. Przyjeżdżamy na oględziny nieruchomości. Wykonujemy serię zdjęć aparatem cyfrowym ( z zewnątrz, wewnątrz, otoczenia).
6. Wykonujemy analizę rynku pod kątem znalezienia optymalnych warunków dla zrealizowania korzystnej transakcji W JAK NAJKRÓTSZYM CZASIE – ZA JAK NAJWYŻSZĄ CENĘ.
7. Sprawdzamy dostarczone do umowy dokumenty. Sugerujemy sposób uregulowania stanu formalno – prawnego nieruchomości.
8. Przekazujemy Państwu WYNIK ANALIZY dotyczący ceny ofertowej oraz warunków sprzedaży.
9. Przygotowujemy umowę pośrednictwa w sprzedaży oraz plan marketingowy. Omawiamy warunki umowy pośrednictwa, indywidualnie uzgadniamy treść umowy. Zawieramy umowę pośrednictwa sprzedaży lub wynajmu.


Etap II
1. Opracowujemy i opisujemy zdjęcia. Opracowujemy szczegółowy opis oferty sprzedaży – (na życzenie) uzyskujemy od Państwa jego autoryzację. Wprowadzamy ofertę do programu obsługującego biuro nieruchomości zarządzającego ofertami.
2. Wprowadzamy ofertę na stronę:
www.uberna.pl, www.mls.com.pl, www.lokumnet.pl oraz na ogólnopolskim portalu wymiany ofert – MLS.
3. Przekazujemy ofertę do większości specjalistów rynku nieruchomości zajmujących się obrotem nieruchomościami w regionie lokalizacji nieruchomości.
4. Opracowujemy ofertę na witrynę wystawową, do prasy lokalnej i ogólnopolskiej.
5. Opracowujemy mapkę sytuacyjną wraz z opisaniem położenia nieruchomości w terenie.
6. Umieszczamy na nieruchomości baner wiszący lub stojący.
7. Badamy Księgę Wieczystą.
8. Przekazujemy informację o Państwa ofercie sprzedaży naszym Klientom poszukującym.
9. Wysyłamy pocztą internetową do naszych internetowych korespondentów wiadomość o Państwa ofercie.
10. Opracowujemy ulotkę informacyjną dla Klientów. Opracowujemy komplet materiałów o ofercie na targi.
11. Dokumentujemy proces marketingu.
12. Opisy realizacji formie ustnej oraz pisemnej przekazujemy na każdorazowe życzenie klienta.

 

 

Etap III
1. Prezentujemy klientom Państwa ofertę zarówno w siedzibie naszego biura jak i bezpośrednio na nieruchomości. Organizujemy (na życzenie) tzw. „Drzwi otwarte nieruchomości”.
2. Przekazujemy Państwu wszystkie Oświadczenia woli nabycia nieruchomości (wraz z propozycją ceny zakupu, terminami zapłaty oraz proponowanym terminem wydania) – złożone w formie pisemnej – składane przez Osoby zainteresowane nabyciem lub najmem.
3. Prowadzimy negocjacje z oferentem, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia celem uzyskania korzystnych warunków sprzedaży Państwa nieruchomości.
4. Aranżujemy w naszym biurze spotkanie, które zwykle wieńczy podpisanie protokołu uzgodnień dotyczący ustalonych przez strony warunków sprzedaży.
5. Drukujemy dla nabywcy symulację opłat związanych z transakcją sprzedaży.
6. Przekazujemy stronom przyszłej transakcji protokół przekazania wyposażenia nieruchomości, w którym strony określają stan techniczny nieruchomości oraz listę elementów przynależnych w dniu wydania.
7. Pomagamy Państwa kontrahentowi w uzyskaniu kredytu.
8. Umawiamy termin umowy /warunkowej, przedwstępnej, przenoszącej własność/ w formie aktu notarialnego.
9. Sprawdzamy stan ewentualnego zadłużenia nieruchomości, regulujemy kwestię meldunków.
10. Zanosimy komplet dokumentów do wybranego notariusza.
11. Badamy ponownie stan Księgi Wieczystej w dniu zawarcia umowy (wydajemy Państwu Protokół z badania KW).
12. Uczestniczymy w zawarciu umowy sprzedaży lub umowy najmu.
Ten sam Pośrednik w obrocie nieruchomościami osobiście towarzyszy Państwu aż do dnia zawarcia aktu notarialnego, usprawniając w ten sposób cały proces sprzedaży.
W trakcie całego etapu sprzedaży korzystacie Państwo z darmowych porad.
Każdy zasługuje na taki komfort !
Malkontent zapyta: „A jak się nie sprzeda?”
Na to mamy IV Etap:
Etap IV 
1. Analiza opisu realizacji, wyciągnięcie stosownych wniosków.
2. Opracowanie nowej strategii rozpisanej za nowe zadania.
3. Podejmowanie dalszych działań opartych na WIERZE W ZREALIZOWANIE TRANSAKCJI. ENTUZJAZM W DZIAŁANIU.

 

ZAMAWIAJACYCH

 


SYSTEM MINIMUM

zakres czynności:
* rejestracja oferty i umieszczenie we własnym katalogu ofert,
* prezentacja oferty wybranym klientom odwiedzającym nasze biuro,
* ograniczoną reklamę w prasie i w internecie.
Krótka charakterystyka:
Sprzedaż w tym systemie pozwala na korzystanie przez osobę sprzedającą z usług więcej niż jednego biura nieruchomości jednocześnie. Paradoksalnie działanie takie ogranicza szanse na szybką i efektywną sprzedaż. Rozwiązanie takie można by określić mianem „chybił-trafił”. Skuteczność: 1 na ok. 25 ofert sprzedaje się w ciągu 6 miesięcy. Z iloma biurami jest w stanie nawiązać współpracę sprzedający? Taka oferta jest ofertą wszystkich, czyli niczyją dlatego dostępność rynkowa takiej oferty jest ograniczona. Przyczyna - nie ma pewności, iż poświęcony czas i środki przyniosą efekt temu kto je naprawdę poświęcił. Przy sprzedaży takiej oferty można liczyć na los szczęścia a nie wyniki racjonalnych i systemowych działań. Istotną cechą tej formy współpracy jest narażanie się sprzedającego na konieczność zapłaty wynagrodzenia więcej niż jednemu pośrednikowi.
SYSTEM STANDARD

zakres czynności:
* zamieszczenie oferty w internecie np.
www.uberna.pl z szerokim opisem i bogatą dokumentacją zdjęciową – oferta dostępna w kraju i za granicą,
* reklamę w prasie codziennej,
* zamieszczanie na własnej stronie w kolorowym miesięczniku branżowym,
* rejestracja oferty i umieszczenie we własnym KATALOGU OFERT,
* reklamę BEZPOŚREDNIĄ na nieruchomości,
* przekazanie oferty do innych biur nieruchomości,
* współpracę z innymi biurami nieruchomości,
* prezentacja oferty wybranym klientom odwiedzającym nasze biuro.
krótka charakterystyka:
Ta forma współpracy charakteryzuje się stosunkowo szybką sprzedażą i uzyskiwaniem optymalnych cen. Skuteczność w tym przypadku jest dość wysoka. Statystycznie 1 na ok. 1,2 ofert kończy się sprzedażą. Ta forma to bardzo ścisła współpraca między pośrednikiem a sprzedającym. Pozwala na szybkie korekty w ofercie, wyeliminowanie rozbieżności w warunkach sprzedaży a to ma olbrzymie znaczenie dla wizerunku rynkowego oferty. System ten daje również duże poczucie bezpieczeństwa dla sprzedającego. Potencjalny nabywca jest zarejestrowany wcześniej w biurze nieruchomości. W systemie standard nie liczymy na los szczęścia ale na efekty intensywnych i systemowych działań.


SYSTEM ZAKUPU BEZPOŚREDNIEGO
zakres czynności:
Ta forma oprócz rozwiązań tak jak w systemie standard, czyli:
* zamieszczenie oferty w internecie np.
www.uberna.pl z szerokim opisem i bogatą dokumentacją zdjęciową,
* reklamę w prasie codziennej,
* zamieszczenie na własnej stronie w kolorowym miesięczniku branżowym,
* rejestracja oferty i umieszczenie we własnym KATALOGU OFERT,
* reklamę BEZPOŚREDNIĄ na nieruchomości,
* przekazanie oferty do innych biur nieruchomości,
* współpracę z innymi biurami nieruchomości,
* prezentacja oferty wybranym klientom odwiedzającym nasze biuro,
uzupełniona może być o dwa ważne rozwiązania.
* Pierwsze to powszechnie stosowana na świecie a mało jeszcze znana u nas, technika. Polega ona na organizowaniu „drzwi otwartych”, tj. wyznaczeniu czasu, w którym nieruchomość mogą odwiedzać wszystkie zainteresowane osoby bez konieczności nawiązywania formalnej współpracy z biurem nieruchomości. Niesamowicie wspomaga ona cały proces sprzedaży. Sposób ten taką też nosi nazwę: „technika otwartych drzwi”.
* Drugie bardzo istotne rozwiązanie to wynagrodzenie płacone przez naszą firmę dla każdego innego biura nieruchomości, które pomoże w sprzedaży danej nieruchomości. W ten sposób cała branża pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ma interes aby ofertę traktować jak własną – na równi ze swoimi ofertami i nieruchomość taką jak najszybciej zbyć. Rozwiązanie to bazuje na starej prawdzie: interes jest wtedy dobry, gdy jest dobry dla wszystkich.
krótka charakterystyka:
System zakupu bezpośredniego to kapitalne rozwiązanie, które zasadza się na takiej oto prawdzie: kupujący generalnie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to tacy, którzy uważają: „niech każdy robi to na czym się zna”. To grupa ludzi wyznających zasadę: „trzeba umieć „stracić” żeby zyskać”. Ci chętnie przyjdą do biura nieruchomości aby skorzystać z profesjonalnej usługi i doceniając to chętnie za to zapłacą. Druga grupa to ludzie, którzy ufają tylko sobie i nie wyznają powyższych zasad. Im często przytrafiają się przykre niespodzianki. Tacy ludzie też jednak bywają zdecydowanymi kupcami, ale przyjdą tylko wówczas, gdy usłyszą, że nie ponoszą kosztów. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, chcąc podwyższyć efektywność sprzedaży, proponujemy system zakupu bezpośredniego. Kupujący, zainteresowany ofertą w tym systemie nie musi nawiązywać formalnej współpracy. System umożliwia zakup nieruchomości bezpośrednio od sprzedającego bez kosztów pośrednich. Taką ofertę inni pośrednicy mogą traktować jak „swoją”, ponieważ nasza firma płaci pełne wynagrodzenie każdemu innemu pośrednikowi, który skontaktuje z kupującym. Taki system to dwa razy więcej kupujących a to z kolei szansa na szybszą i dobrą sprzedaż przy uzasadnionym zaangażowaniu całego rynku pośredników nieruchomości.

 KORZYŚCI DLA SPRZEDAJĄCEGO Z ZAWARCIA UMOWY POŚREDNICTWA Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI:
1. Uzyskanie informacji dotyczącej ceny ofertowej nieruchomości oraz wiedzy na temat przygotowania oferty do sprzedaży, dobrze (profesjonalnie) opracowana i przygotowana oferta do sprzedaży - DORADZTWO.

2. Skrócenie czasu sprzedaży (niezależnie od panującej na rynku koniunktury) spowodowane dotarciem przygotowanej przez specjalistów informacji o ofercie w sposób zwielokrotniony poprzez:
> umieszczenie oferty w MLS lub przekazanie oferty do innych uczestników rynku nieruchomości;
> zwielokrotnioną (rozproszoną) formę reklamy i promocji;
> zastosowanie przez specjalistów rynku nieruchomości technik sprzedaży skierowanych na dotarcie oferty do adresata (kupującego);

3. Uzyskanie maksymalnej ceny transakcyjnej (możliwej do otrzymania w danym czasie), dzięki dotarciu do zwiększonego grona potencjalnych nabywców, co zwiększa prawdopodobieństwo złożenia deklaracji zakupu przez nabywcę na poziomie oczekiwań sprzedającego.

4. Skupienie uwagi wszystkich pracowników firmy na czynnościach zmierzających do zrealizowania przez sprzedającego skutecznej i bezpiecznej transakcji.

       KORZYŚCI DLA SPRZEDAJĄCEGO Z ZAWARCIA UMOWY POŚREDNICTWA Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI TYPU BEZPOŚREDNIEGO:
1. Uzyskanie informacji dotyczącej ceny ofertowej nieruchomości oraz wiedzy na temat przygotowania oferty do sprzedaży, dobrze (profesjonalnie) opracowana i przygotowana oferta do sprzedaży - DORADZTWO.
2. EFEKTYWNE skrócenie czasu sprzedaży (niezależnie od panującej na rynku koniunktury) spowodowane dotarciem przygotowanej przez specjalistów informacji o ofercie w sposób zwielokrotniony poprzez:
> umieszczenie oferty w MLS lub przekazanie oferty do innych uczestników rynku nieruchomości;
> zwielokrotnioną (rozproszoną) formę reklamy i promocji;
> zastosowanie przez specjalistów rynku nieruchomości technik sprzedaży skierowanych na dotarcie oferty do adresata (kupującego);
> ZAPROPONOWANIE INNYM UCZESTNIKOM RYNKU NIERUCHOMOŚCI BIZNESU (WYNAGRODZENIA ZA SKUTECZNE WSKAZANIE NABYWCY NIERUCHOMOŚCI), DZIEKI, CZEMU W BEZPOŚREDNICH RELACJACH ZE SWOIM KLIENTEM BARDZIEJ ENTUZJASTYCHNIE I SKUTECZNIE ZECHCĄ PRZEDSTAWIĆ PRZEDMIOTOWĄ OFERTĘ);
> ZAPROSZENIE POTENCJALNYCH NABYWCÓW WPROST NA NIERUCHOMOŚĆ, DZIĘKI, CZEMU ZWIĘKSZA SIĘ DODATKOWO SZANSA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI;
3. EFEKTYWNE uzyskanie maksymalnej ceny transakcyjnej (możliwej do otrzymania w danym czasie), dzięki:
> dotarciu do zwiększonego grona potencjalnych nabywców, co zwiększa prawdopodobieństwo złożenia deklaracji zakupu przez nabywcę na poziomie oczekiwań sprzedającego;
> ŁATWOŚCI ODNALEZIENIA OFERTY W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU (BEZPOŚREDNIE DOTARCIE KUPUJĄCEGO WPROST NA NIERUCHOMOSĆ);
> SKORZYSTANIU PRZEZ POTENCJALNYCH KUPUJĄCYCH Z BARDZIEJ DOSTĘPNEJ OFERTY, KTÓRĄ BEZ WYSIŁKU MOGĄ SIĘ ZAPOZNAĆ; 
4. Skupienie uwagi:
> wszystkich pracowników firmy na czynnościach zmierzających do zrealizowania przez sprzedającego skutecznej i bezpiecznej transakcji;
> INNYCH UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DOSTRZEGLI DOBRY BIZNES I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI;
> POTENCJALNYCH NABYWCÓW, DZIĘKI ŁATWOŚCI DOSTĘPU DO OFERTY I NIERUCHOMOŚCI.


       Zasady ustalania wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości przez CON
Zwyczajowe wynagrodzenie za pośrednictwo w nabyciu, najmie i wynajmie
Wynagrodzenie zależy od:
? wyboru wersji cenowej
? oczekiwanego czasu sprzedaży
? zakresu serwisu (czynności pośrednictwa)
i proponowane jest po dokonaniu analizy rynkowej w projekcie umowy o pośrednictwo i zawsze uzgadniane indywidualnie przed zawarciem umowy o pośrednictwo.

Wynagrodzenie za pośrednictwo w nabyciu nieruchomości standardowo wynosi 3% + 23% VAT, nie mniej jednak niż 2.000 zł + 23% VAT.
Na całym świecie wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pokrywa w całości Sprzedający.

Wynagrodzenie za pośrednictwo w wynajmie nieruchomości komercyjnych wynosi dwukrotny czynsz najmu + 23% VAT

Wynagrodzenie za pośrednictwo w wynajmie/najmie nieruchomości mieszkaniowej wynosi jednokrotny czynsz najmu + 23% VAT – niemniej niż 500 zł +      23% VAT
            
                     
       UPUSTY:
> Udzielamy 10% UPUSTU w przypadku zamówienia wszystkich 4-ch usług doradztwa
> W przypadku zawarcia umowy o pośrednictwo z CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI, wcześniej opłaconego wynagrodzenie za doradztwo może zostać rozliczone w ramach umowy pośrednictwa
> Udzielamy 5% UPUSTU w przypadku wpłaty z góry co najmniej 20% wynagrodzenia za pośrednictwo naszej firmy.
 
Przyjmujemy również nietypowe zlecenia:
> na poszukiwanie szczególnych nieruchomości
> przygotowania opinii na temat inwestycji lub wskazanej nieruchomości
> doradztwa w zakresie nieruchomości komercyjnych itp.
 W takich przypadkach wynagrodzenie również ustalane jest indywidualnie.
         

ul. Konstytucji 3 Maja 25, 72 – 100 Goleniów
             tel./fax 091 407 12 02 tel. 091 419 06 60
www.uberna.pl
Biuro czynne codziennie 9:00 – 17:00,
w soboty TYLKO PO UZGODNIENIU  
                                                                                        

załączone pliki/dokumenty

wyszukiwanie ofert

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

pokaż koszyk z ofertami strona główna