facebook youtube rss blog

Goleniów działki budowlane " Osiedle Słoneczne Wzgórze"

 

 

 
 
 

 

 

OFERTA INWESTYCYJNA

dla zysku kapitałowego

w działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną

położone w osiedlu

"SŁONECZNE WZGÓRZE"

Goleniów, obręb 4

 

 

Dlaczego rekomendujemy tę ofertę jako inwestycyjną?

 

  1. Inwestor gotówkowy może mieć naprawdę wymierny rabat, płacąc całą cenę w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 Ile rabatu interesuje Ciebie?

Kupując taniej odczujesz w kieszeni ZYSK KAPITAŁOWY.

  1. Inwestor z wkładem własnym minimum 30% może mieć wymierny rabat płacąc część ceny w dniu zawarcia Przedwstępnej umowy sprzedaży, otrzymać nieruchomość we władanie i pozostałą część ceny płacić w ratach bez oprocentowania!

Ile rabatu interesuje Ciebie, jakie raty chcesz/możesz płacić?

Kupując taniej i z niewielkim wkładem własnym odczujesz w kieszeni ZYSK KAPITAŁOWY.

  1. Czy inwestycja w rozwojowym miejscu może być korzystniejsza niż „w polu”?

Jeżeli uważasz, że TAK to jest 3 powód dla Twojej dobrej inwestycji.

  1. Czy dla rozwoju osiedla ma znaczenie istnienie uzbrojenia?

Jeżeli uważasz, że TAK to jest 4 powód dla Twojej dobrej inwestycji.

  1. Czy dostępność działek na terenie miasta w dobrych cenach może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości w przyszłości?

Jeżeli uważasz, że TAK to jest 5 powód dla Twojej dobrej inwestycji.

LOKALIZACJA

Położenie we wschodniej części miasta Goleniowa (obręb nr 4) zlokalizowanego w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położonego nad rzeką Iną, na Pobrzeżu Szczecińskim, 35 km na północny wschód od Szczecina. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goleniów i dziesiątym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Nieopodal biegną drogi krajowe nr 3 i nr 6, i nowowybudowana obwodnica pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu na komunikację omijając okresowo zatłoczone centrum miasta.  W pobliskich Glewicach znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów. Dobra lokalizacja przy drodze asfaltowej prowadzącej do miejscowości Marszewo, sprzyja rozwojowi OSIEDLA SŁONECZNE WZGÓRZE i położonego obok - ZIELONEGO WZGÓRZA, gdzie przez ostatnie kilka lat inwestorzy indywidualni wybudowali piękne, nowe budynki mieszkalne.  Osiedle objęte jest aktualnym planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w którym określono przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 JEST IDEALNE NA POSTANOWIENIE WYMARZONEGO DOMU !!!

 

 


MAPA OSIEDLA

 

 

 

             LEGENDA:

          KOLOR CZERWONY – działki sprzedane

         KOLOR BEŻOWY działki dostępne

         KOLOR ZIELONY – wspólny teren    

         rekreacyjny

          KOLOR NIEBIESKI   staw wiekszy i  

           mniejszy, jako uzupełnienie terenu

           rekreacyjnego

           KOLOR SZARY drogi wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

 


PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem oferty jest już tylko 26 z 40 działek położonych w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Z nabyciem działki związane jest nabycie udziału w drodze wewnętrznej oraz w działkach położonych w centralnej części osiedla przeznaczonych na rekreację (tereny zielone oraz staw) w cenie 100 zł + 23% VAT.

Oferowane działki w większości znajdują się na suchym terenie, a tylko kilka działek jest na terenie wymagającym częściowej wymiany gruntu. Pełna dokumentacja związana z uzgodnieniami specjalistycznymi dotyczącymi zarówno ekofizjografii, jak i badań gruntowych i innych niezbędnych opracowań związanych z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dostępna w Uberna Nieruchomości. 

 

W uchwalonym planie (Uchwała NR XLVI/562/06) na terenie przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki – maksimum 30%,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej (ogrodu) do powierzchni działki –  minimum 50%,

c) linie zabudowy nieprzekraczalne:

- 5,0 m od linii regulacyjnych drogi wewnętrznej i drogi gminnej,

- 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,

d) zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości:

- na działkach o spadku terenu do 10% – do 10,0 m,

     - na działkach o spadku terenu powyżej 10% – do 13,0 m od poziomu terenu od poziomu do kalenicy, liczonej przy głównym wejściu do budynku,

e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego, z kalenicami usytuowanymi równolegle do frontów działek,

f) kąt pochylenia połaci dachowychmaksymalnie do 45°; przy dachu typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - do 80°, a połaci dachowych - do 25°,

g) szerokość elewacji frontowej – uwarunkowana szerokością działki, położenia przy ulicy lub w drugiej linii zabudowy oraz przepisami szczególnymi,

h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych: w granicach poszczególnych działek w ilościach wynikających z wiodącej funkcji działki i wielkości usługi na niej realizowanej, jednak nie mniej niż dwóch miejsc: w postaci garażu wbudowanego lub dobudowanego lub wolno stojącego oraz parkingowego towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a także jednego miejsca parkingowego na każde 30 m2 powierzchni usługowej,

i) miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia segregowanych odpadków stałych: w granicach poszczególnych działek w ilościach minimum 1 miejsce na jedno gospodarstwo domowe oraz 1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni usługowej,

j) dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi do wysokości 2,0 m od poziomu terenu:

- wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych;

- pomiędzy działkami i terenami zieleni urządzonej z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10÷20 cm ponad terenem;

 

UZBROJENIE TERENU

Teren całego osiedla jest uzbrojony w:

- PRĄDwykonane przyłącza elektroenergetyczne,

- WODĘwykonana sieć wodociągowa w drodze wewnętrznej,

     - KANALIZACJĘwykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.

 

Dla terenu przeznaczonego pod tereny zieleni urządzonej obowiązują następujące zasady i standardy zagospodarowania:

a) tereny zieleni urządzonej w formie ogrodu angielskiego - jako przestrzeń publiczna służąca mieszkańcom do rekreacji biernej,

b) dopuszcza się urządzenie placyków zabaw dla dzieci,

c) dopuszcza się realizację ścieżek z miejscami wypoczynku wzdłuż cieku wodnego,

d) dopuszcza się wykonanie oświetlenia typu parkowego przy ścieżkach z poprowadzeniem kablowym ich zasilania i sterowania zmierzchowego,

e) dopuszcza się wykonanie trawników z nasadzeniami w postaci zieleni niskiej i wysokiej.

 

ZAINWESTUJ W ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE NA „OSIEDLU SŁONECZNE WZGÓRZE"

To oferta dla tych co:

- marzą o własnym domu,

- pragną ciszy i spokoju,

- potrzebują przestrzeni i kontaktu z naturą,

- nie wyobrażają sobie mieszkać z dala od centrum miasta,

- kupują TYLKO KORZYSTNIE.

To jest idealna oferta spełniająca te warunki!  

Teren planowanej zabudowy położony jest są w zacisznej, zielonej okolicy wśród nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych.

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ

ORAZ DO SKŁADANIA OFERT!!!

 

 

 

 

 

 

 
 

załączone pliki/dokumenty

wyszukiwanie ofert

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Newsletter

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach

pokaż koszyk z ofertami strona główna