facebook youtube rss blog

usługi geodezyjne

Naszą ofertę w zakresie usług geodezyjnych skierowaliśmy do klientów (inwestorów) indywidualnych oraz firm budowlanych oraz inwestorów instytucjonalnych. Przyjęte zlecenia na terenie powiatu goleniowskiego realizujemy sprawnie i fachowo. Osobą z ponad 40-letnim doświadczeniem nadzorującą prace geodezyjne jest:

Jerzy Uberna

Uprawnienia zawodowe nr 12942.

Świadczymy następujące usługi geodezyjne:

Podział nieruchomości - polega na wydzieleniu z istniejącej działki,  dwóch lub więcej działek ewidencyjnych i nadaniu im nowych oznaczeń.

Mapa do celów projektowych - wymagana jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywana przez geodetę poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Mapa zachowuje swoją ważność przez 6 miesięcy.

Tyczenie - polega na wyznaczeniu na gruncie lub na istniejących elementach terenu punktów charakterystycznych działki lub projektu (budynek, przyłącza do budynku, przebieg sieci podziemnych). Geodeta na podstawie współrzędnych punktów poligonowych rozmieszczonych wokół tyczonego obiektu określa położenie obrysu budynku względem granic działki i jego osie ścian.

Mapa inwetaryzacyjna (inwentaryzacja powykonawcza) - wykonywana po zakończeniu budowy lub jej etapów. Potrzebna jest, aby zgłosić dom do użytkowania.

Mapa do celów prawnych - służy do celów dokonywania czynności prawnych np. założenia księgi wieczystej.

Wznowienie granic - ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego. Polega więc na odnalezieniu - na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów - istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

W sprawie pytań lub zlecenia proszę się kontaktować pod numerem 606982277 lub 76.

e-mail: info@uberna.pl

 

wyszukiwanie ofert

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

pokaż koszyk z ofertami strona główna