zdjecie

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

miejscowość: SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM
powierzchnia: 126,00 m2
cena: 629 900,00 zł

cena: 629 900,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 12 598,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 18 897,00 PLN, VAT od wynagrodzenia agencji: 4 346,31 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 929,75 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 859,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 443,84 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 887,69 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 668 114,90 PLN Cena końcowa: 670 688,50 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.