zdjecie

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

miejscowość: KOSAKOWO
powierzchnia: 18,12 m2
cena: 294 967,00 zł

cena: 294 967,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 849,01 PLN, VAT od wynagrodzenia agencji: 2 035,27 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 092,42 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 184,84 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 251,26 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 502,51 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 307 194,96 PLN Cena końcowa: 308 738,63 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.