facebook youtube rss blog

A może leasing ?

 

OBSŁUGA leasingowA

http://www.operatorleasingowy.pl/upload/images/Zakup-auta-firmowego-czy-sektor-MSP-moze-negocjowac-135838-200x133crop.jpg 

Co można wziąć w leasing? 

 

Nie każdy wie, jakie przedmioty może poddać leasingowaniu, a ta niewiedza prowadzi do tego, że cała gotówka zostaje ulokowana w nowym zakupie. Po co jednak wydawać swoja gotówkę, skoro można ją zainwestować w co innego?

Leasingować można prawie każdy przedmiot będący środkiem trwałym, dla przykładu:

 

ñ  gastronomia (meble, piece, kuchenki mikrofalowe, urządzenia chłodnicze  i inne elementy wyposażenia)

ñ  IT (telewizory, komputery, oprogramowanie, system parkingowy i inne elementy wyposażenia IT, monitoring)

ñ  samochody (osobowe i dostawcze)

ñ  klimatyzacja (elementy możliwe do demontażu najchętniej zewnętrzne skrzynki)

ñ  kotłownia (wyposażenie piece i inne urządzenia)

ñ  pralnia  (urządzenia i pościel)

ñ  meble biurowe

Przedmiotem leasingu może być również nieruchomość.

Jak wziąć leasing?

Po wybraniu odpowiedniego wyposażenia i ilości w jakiej ma być zamówiony, prosimy sprzedawcę o wystawienie nam oferty cenowej lub faktury proforma. Oba dokumenty pozwolą  ocenić  możliwość danego finansowania, koszt całej inwestycji  i rozpoczęcie konkretnego procesu.

Bardzo ważną rzeczą jest również amortyzacja danego sprzętu, która pokaże  nam okres, na jaki możemy uzyskać leasing. Wskaźnik ten również określa czas, w jakim dany sprzęt będzie mógł się zamortyzować w całości.

Po akceptacji wstępnych warunków następuję etap ubiegania się o finansowanie. Klient musi przygotować  dokumenty rejestrowe i finansowe  niezbędne do dalszego postępowania. Ich ilość uzależniona jest od procedur danej firmy, ale również od rodzaju sprzętu i kwoty całego zakupu.

Po otrzymaniu wszystkich danych należy wypełnić wniosek. Po otrzymaniu sprawdzonego i podpisanego wniosku zostaje on wysłany wraz z dokumentacją do akceptacji ryzyka firmy leasingowej, gdzie zostaje poddany procesowaniu. Na tym etapie musimy czekać na decyzję analityków odnośnie przyznania finansowania lub nie. Może zdarzyć się i często się zdarza, że analityk w czasie procesowania będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Po uzyskaniu decyzji pozytywnej klient otrzymuje informację o możliwości zakupu. Po podpisaniu umowy i wpłaceniu ustalonej wpłaty wstępnej dostawca otrzymuje informację z zamówieniem na sprzęt.

W momencie otrzymania sprzętu zostaje sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który rozpoczyna rzeczywisty okres leasingowania. Od tego czasu klient co miesiąc w kwocie ustalonej w umowie uiszcza raty leasingowe za  sfinansowany przedmiot.

 

 

Korzyści z leasingu (oprócz uwolnienia gotówki)

 

Oczywiście wielką korzyścią jest uwolniona gotówka, ale to nie jedyny atut leasingu. Dzięki tego typu finansowania nie musimy zaprzestać na jednej małej inwestycji, nasz  wachlarz pomysłów możemy z pewnością rozszerzyć. Pomogą nam w tym dogodne raty, rozłożone na dłuższy okres.

Oferty są bardzo elastyczne, każda umowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb inwestorów. Takie rozwiązanie powoduje bardzo małe obciążenie finansowe dla hotelarza. Jest to również czysty zysk podatkowy, ponieważ wszystkie raty leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu. Najważniejsze jednak jest rozszerzanie swoich usług i możliwość podążania za nową technologią.

 Nie każda firma leasingowa ze względu na swoją specyfikę działania podejmie się każdej transakcji. Są firmy, które finansują tylko samochody, inne sprzęt, a jeszcze inne oprogramowania. Rozłożenie inwestycji na kilka firm leasingowych pozwoli nam uzyskać większe możliwość finansowe i dobranie najlepszych warunków dla siebie.

 

 Najczęstsze pytania

 

·         Po podpisaniu umowy często czeka się tygodniami na zamówiony sprzęt, co z płatnościami w tym czasie? Oczywiście nie jesteśmy obciążani ratami leasingowymi przez czas, jaki nie korzystamy ze sprzętu. Po podpisaniu umowy i uiszczeniu tzw. wpłaty wstępnej oczekujemy na zamówiony sprzęt. Okres leasingu zaczyna się z chwilą odebrania zamówienia  i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Od tego momentu obowiązuje nas regulowanie przyznanych rat leasingowych.

·         Jak leasing wpływa na nasza zdolność kredytową, gdy  nie wszystkie inwestycje będzie można sfinansować w ten sposób i trzeba będzie wziąć kredyt? Leasing nie obciąża naszej zdolności kredytowej, co oznacza, że  nie powoduje wzrostu zadłużenia jako korzystającego.

·         Co w przypadku wystąpienia kłopotów z płatnościami rat?

Firmy leasingowe wychodząc naprzeciw klientowi pozwalając na  

           przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na inny    

           podmiot tzw. cesją umowy leasingowej.  Jest to bardzo dogodne  

          rozwiązanie dla osób, które borykałyby się z tego typu trudnościami.         Warto jednak zaznaczyć, że nie opłaca się czekać na ostatnią chwilę.

           W każdej sytuacji opóźnienia w płatnościach należy złożyć pismo i być           

           w kontakcie z firmą leasingową. Czasami okazuje się, że firmy bardzo

           szybko wszczynają postępowanie windykacyjne.

·         Co z zabezpieczeniem przeznaczonym pod leasing, nie każdy chce zastawiać swój majątek typu dom, działka, samochód? Zabezpieczeniem w większości przypadków jest, uwaga, sam przedmiot umowy leasingu. Czasem zdarza się jednak, że z uwagi na specyfikę sprzętu (trudno zbywalny), kondycję finansową leasingobiorcy lub wysoką kwotę zakupu  firmy mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

 

To najbardziej podstawowe kwestie związane z szerokim zakresem pojęcia leasingu w hotelarstwie i wykorzystywania go w swojej działalności. W kolejnych artykułach tego cyklu pojawią się takie zagadnienia jak:

 

·         Jaki rodzaj leasingu będzie odpowiedni - leasing operacyjny czy finansowy ?

·         Jak dokonywać wyboru instytucji leasingowych ?

·         Skąd mamy wiedzieć, które firmy preferują przedmioty interesujących nas zakupów?

·         Jak należy czytać umowy leasingowe?

·         Jak przygotować dokumenty do leasingu?

·         Jak spowodować, że otrzymamy finansowanie na dobrych warunkach i porównanie ofert nie sprawi nam problemów?

·         Czy warto negocjować warunki umowy leasingowej ? Jeśli tak to w jaki sposób ?

·         Co mogę negocjować ?

·         Czy przetarg cenowy warunków początkowych jest konieczny ? Czy na tej podstawie wyeliminuję drogie instytucje leasingowe ?

·         Jakie techniki zastosować by  negocjacje z firmą były skuteczne ?

Na straży leasingobiorcy nie stoi żadna organizacja i niejednokrotnie narażamy się na wysokie koszty obsługi prawnej w związku z realizacją naszej umowy. To co  wynegocjujemy da nam mocne podstawy do ochrony naszych interesów w przyszłości.

Nie znamy przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność nie napotkali się z problemami płatniczymi, zatorem, brakiem płynności etc …

To już codzienność, która nam pokazuje ogromną potrzebę walki o ochronę interesów własnych .

Co negocjować?

Ważne kwestie na początek rozważań:

PRZYGOTOWANIA: Potrzeba, Czas, Informacje, Cele

Potrzeba zawarcia umowy lub potrzeba zawarcia umowy z tym właśnie leasingodawcą jest zbędna. Jak wynika z obserwacji pracowników firm leasingowych, to podniecenie i potrzeba powoduje, że ok. 80% klientów w ogóle nie czyta umowy, którą podpisuje, a tylko 5% czytających czyta ją uważnie i ze zrozumieniem. To największy grzech, jaki można popełnić. W ciągu paru minut, bez większego zastanowienia, podejmuje się decyzję, obciążającą finanse firmy na kilka lat. Potrzeba, zwłaszcza taka którą dostrzeże przedstawiciel przeszkodzi nam w racjonalnym przeanalizowaniu sytuacji oraz znacznie osłabi naszą siłę negocjacyjną.

Czas jaki zaplanujemy na uzyskanie leasingu to również nasz atut, który jeżeli nie wykorzystamy na naszą korzyść stanie się zdecydowanie atutem przedstawiciela, który będzie negocjować z Osobą, która musi. Pośpiech jest wrogiem leasingobiorcy, bo tylko dokładne i spokojne przeanalizowanie ofert i umów pozwoli przedsiębiorcy nie wpaść w pułapki, które zastawia na niego jego własna niewiedza.

Informacje

 Przygotujmy się do rozmowy. Zapiszmy kwestie, które nas interesują z punktu widzenia naszych celów, rzeczy ważnych dla nas oraz naszej organizacji. Nie ma pytań zbędnych. Pytajmy więc o parametry oferty zasady obsługi leasingu, ale również o potrzeby firmy leasingowej oraz przedstawiciela. Jak wielu jest klientów. Czy szukają ich czy też są w okresie kiedy najchętniej „odwiesili by telefon na widełki”. Nie warto bezkrytycznie ufać w to, co mówią sprzedawcy usług leasingowych. Oni muszą dbać o swój wynik, więc nie będą nas chętnie informować o takich zapisach w umowie, które mogą nas odwieść od ich oferty.

            Wielu przedsiębiorców mylnie zakłada, że umowy poszczególnych firm nie różnią się od siebie, więc szkoda tracić czas na ich lekturę. Dlatego ograniczają się jedynie do wynegocjowania warunków finansowych i na tym koniec.

Pamiętajmy, że umowa leasingu oraz OWUL to umowa handlowa. Negocjacje umów leasingowych co do zasady nie powinny znacząco różnić się od rozmów na temat innego rodzaju umów.  Wszystko zależy oczywiście od uwarunkowań negocjacji.

Kim jesteśmy my i z Kim negocjujemy?

Powinniśmy zastanowić się ile i co zamierzamy brać w leasing, jaki jest nasz potencjał jako klienta dla partnera negocjacji, kondycji finansowej, sytuacji firmy leasingowej, a także od ogólnej koniunktury na rynku.

Pamiętajmy również, że co do zasady negocjujemy przed zawarciem umowy.  Niestety w tym wypadku leasingodawca znajduje się w sporej przewadze, jako właściciel przedmiotu leasingu, ponadto ma gwarancję rozliczenia nawet zerwanej umowy leasingu na warunkach finansowych zawartej umowy. Oczywiście tutaj również pojawiają się teoretyczne możliwość. Kluczowym pytaniem będzie pytanie o jakie korzyści poza przypadkami dużych długoletnich współpracy mógłby odnieść tu leasingodawca lub jego przedstawiciel?

UMOWA        

Podczas pracy nad wzorem umowy oraz podczas dostosowywania go do poczynionych ustaleń, ważne jest znalezienie wspólnego języka, który będzie zrozumiały nie tylko dla leasingodawcy, ale przede wszystkim dla klienta. Warto jest omówić generalną koncepcję kształtu umowy i postarać się doprecyzować szczegóły w sposób możliwie przejrzysty i jednoznaczny. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia osób bezpośrednio negocjujących zapisy umowy, jak również dla tych, którzy będą ją realizować w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu, strony gwarantują sobie satysfakcję nie tylko z rozpoczęcia współpracy, ale również z jej przebiegu.

Umowa leasingowa podlegać musi takim samym procedurom jak każda inna umowa stosowana w działalności gospodarczej.  Jeśli już decydujemy się na finansowanie zakupu nowych samochodów w oparciu o leasing, musimy działać z pełnym profesjonalizmem i dalece idącą ostrożnością. Jak mówi powiedzenie „diabeł tkwi w szczegółach”. Dlatego też na każdym etapie przygotowania umowy winniśmy korzystać z usług m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, specjalistów z zakresu prawa administracyjnego. Umowa leasingowa wiąże nas na kilka lat. Jakie przyjmiemy zasady na początku, z takimi będziemy musieli działać do końca trwania umowy. Wydaje mi się, że od leasingu nie ma ucieczki. Jest to jedna z najlepszych form kredytowania zakupu nowych samochodów. Musimy tylko starać się wprowadzić do tego typu umów zapisy, które w jak najlepszy sposób będą zabezpieczały nasze interesy (np. możliwość zawieszenia spłaty rat w momencie załamani finansowego, możliwość przewalutowania itd.)

Elementy do negocjacji

Kwestią oczywistą jest, iż możliwości naszej negocjacji zależą od naszej siły przetargowej, tj. spodziewanej kwoty leasingów, stabilności naszej organizacji, opinii kredytowej. Pamiętajmy jednak, iż nawet tak trywialny element jak element ludzki bywa tu bardzo istotny. Nie przyzna się do tego żaden profesjonalista, ale nasz stosunek do przedstawiciela firmy leasingowej, tzw. atmosfera rozmów lub fakt, że wykonał on plan miesięczny lub bardzo mu na nim zależy prowadzi do innej sytuacji negocjacyjnej.

Jedna ze znanych szkół negocjacyjnych mówi, że dobry negocjator wie, iż tylko jego partner negocjacji może być szczęśliwy po zakończeniu negocjacji. Trzymajmy się z naszych celów, misji i osiągajmy je w sposób odpowiedni dla drugiej strony. Sprawy dla nas mniej ważne z punktu widzenia naszej firmy potraktować możemy jako element przetargowy w negocjacjach.

ZAPYTANIA

Innym elementem naszej pozycji negocjacyjnej jest nasza strategia składania zapytań. Zapytanie składaj dopiero wtedy, gdy masz już wybrany przedmiot oraz jesteś na leasing zdecydowany. Wybierz również po wstępnej analizie kilka firm lub doradców i zastanów się nad miejscem złożenia zapytania. Siła negocjacyjna zdecydowanie słabnie jeżeli zapytanie pojawiać będzie się systematycznie w różnych miejsca co znajdzie odzwierciedlenie w systemie i w opinii na nasz temat, jako podmiotu niezdecydowanego nie rokującego szans na faktyczną umowę.

SMART

Analizując kwestie związane z ofertę warto zadać sobie również pytanie: Co jest dla nas ważne? Jakiego typu organizację reprezentujemy i jakie są oczekiwania i uwarunkowania leasingu. Czy interesuje nas kwestia kosztów, płynności a więc harmonogramu i ewentualnego przesunięcia płatności czy może zabezpieczenie się na wypadek jakiś nieprzewidzianych okoliczności związanych z zerwaniem umowy lub koniecznością późniejszego jej odnowienia. Przydatne jest tutaj tak popularne obecnie w zarządzaniu USMARTowienie  celów oraz warunków leasingu.

 Firmy leasingowe są dla producentów aut dużymi klientami, dlatego otrzymują od nich spore rabaty, którymi nie zawsze chcą się dzielić z klientem. W okresie stagnacji, z jakim obecnie mamy do czynienia na rynku, warto się o część tego rabatu upomnieć. 

BATNA

W negocjacjach święci triumfy pojęcie BATNY czyli najlepszej alternatywy braku porozumienia. Uproszczając jednym z elementów przygotowań do negocjacji oraz samych negocjacji jest posiadanie jak najkorzystniejszych alternatyw dla negocjowanej z danym przedstawicielem umowy.

Należy więc uzyskać informację od więcej niż jednej firmę leasingowej. Po pierwsze otrzymujemy kilka ofert, które możemy bezpośrednio porównać, a po drugie, wzmacniamy naszą pozycję przetargową, dając sprzedawcy do zrozumienia, że nie są jedyni na rynku. Poza tym, nie wszystkie firmy mają do dyspozycji jednakowe rabaty dla danej marki, modelu, dlatego też sprawdzimy oferty innych leasingodawców, nawet gdybyśmy mieli trochę poczekać, bo firmy zabezpieczają się przed odejściem w ostatnim momencie do konkurencji.

ZALICZKA /ZADATEK

Jednym z często spotykanych zapisów w umowie i  OWUL-u jest moment, gdy zawarliśmy już umowę, a jeszcze nie odebraliśmy sprzętu i np. w trakcie rozmyślimy się - wtedy przepada nam połowa czynszu inicjalnego, a ponieważ klienci zawsze chcą mieć wysoki ten czynsz, bo jednorazowo wciągają go w koszty, więc strata również może być wysoka. Dlatego powtórzę jeszcze raz - nie spieszmy się, bo może nas to słono kosztować. 

CENA

I tak powoli przeszliśmy do ceny. Tutaj należy być szczególnie ostrożnym. Przed wybraniem tej najatrakcyjniejszej, naszym zdaniem, propozycji warto przywołać jedną z podstawowych zasad handlu, która mówi, że nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza. Choć, jak przyznają przedstawicie firm leasingowych, głównie ceną kierują się klienci porównując poszczególne oferty. Często za najtańszymi kryją się rozmaite niezauważalne koszty, które w przypadku firm leasingowych kryją się pod postacią całego systemu opłat, o których zwykły klient nie ma pojęcia, bo się go o tym przy podpisaniu OWUL-u nie informuje. Jest to jeden z tzw. tematów tabu w rozmowach z klientem, bo najważniejsze z punktu widzenia firmy leasingowej jest podpisanie umowy i złapanie klienta w pajęczynę, z której nie będzie potrafił się tak łatwo wyplątać.

 

DETERMINANTY OPROCENTOWANIA

Sprawdźmy, co (lub kto) decyduje o oprocentowaniu 
Podejmując decyzję o sfinansowaniu w leasingu naszej inwestycji, należy sprawdzić w OWUL, w jaki sposób oprocentowanie leasingu zależy od WIBOR. Wiele firm podwyższa swoim klientom oprocentowanie, jeśli WIBOR rośnie, natomiast kiedy spada, to oprocentowanie nie jest już, niestety, obniżane. Tymczasem opłaca się współpracować z firmami, które konsekwentnie stosują w tym zakresie przejrzyste i uczciwe mechanizmy, np. w których wysokość rat leasingowych zależy wprost od stawki WIBOR i dotyczy to zarówno wzrostu tego wskaźnika, jak i jego obniżki.

WALUTA

Mądrze  wybierzmy  walutę. W okresie kryzysu wachlarz walut, w których klienci mogą finansować swoje inwestycje skurczył się, jednak nadal część firm oferuje leasing w euro lub we frankach szwajcarskich. Trzeba jednak pamiętać, że każda umowa walutowa wiąże się z ryzykiem. W okresie nieznacznych wahań kursów takie umowy mogą wydawać się i często są bardzo atrakcyjne, jednak w czasach „gospodarczej zawieruchy” nieprzewidziane zmiany kursów walut mogą nas bardzo dużo kosztować. Kryzys pokazał, że leasingobiorcy, którzy podpisują umowę przy niskim kursie, zawsze muszą liczyć się z tym, że zapłacą wyższe opłaty leasingowe, jeśli kurs danej waluty wzrośnie. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie – wiele osób jeszcze przed kryzysem wzięło korzystny, jak się wówczas wydawało, leasing np. w jenach japońskich, a teraz z tego powodu ponosi straty.

Otwartość i zrozumiałość

Zrozumiałość i zwięzłość umowy w pewien sposób oddaje nam podejście danego leasingodawcy do Klientów. Czy widać tam otwartość czy raczej „drobny druczek”. Oczywiście rozbudowanie umowy może świadczyć tylko o dbałości w przewidzianych sytuacjach. Niemniej jednak dużym testem danego przedstawiciela czy firmy jest prośba o wcześniejsze przekazanie wszystkich dokumentów, załączników et cetera będących związanych z zawieraną właśnie umową.

To jako całokształt należy traktować taką umowę, jako cały system.

Wybór doradcy czy operatora, to często wybór jakości obsługi, informacji, wartości przekazywanych klientom i jakości obsługi posprzedażowej.

Negocjowanie ubezpieczenia

Często leasingobiorcy nie sprawdzają warunków ubezpieczenia, które może znacząco zmniejszyć korzyści płynące z leasingu. Niekiedy dopiero w przypadku awarii technicznej, np. samochodu, dowiadujemy się, że ubezpieczyciel nie zagwarantował nam w umowie auta zastępczego. Leasingodawca dostarcza przedsiębiorcom samochody zarejestrowane i ubezpieczone, jednak to w interesie leasingobiorcy leży dokładna weryfikacja polisy. Nie mniej istotne są warunki, na jakich firma leasingowa rozliczy powstałą szkodę. 
 

W jaki sposób oprocentowanie zależy od WIBOR?

W tym przypadku firmy finansujące stosują bardzo różne rozwiązania. Niektórzy uzależniają oprocentowanie od decyzji zarządu i zmiennej polityki firmy. Inni tak konstruują umowy, że wraz ze wzrostem WIBOR rośnie także oprocentowanie naszej raty, natomiast gdy WIBOR spada, to kwota odsetek pozostaje niezmienna. – Warto zatem dokładnie sprawdzić sposób ustalania kosztu finansowania, poszukać takiego leasingodawcy, który konsekwentnie stosuje przejrzyste i uczciwe mechanizmy, a wysokość rat leasingowych zależy wprost od stawki WIBOR, zarówno od wzrostu tego wskaźnika, jak i jego obniżki .

Niestandardowe zapisy – ile i jakie?

Są leasingodawcy, którzy np. ustalają limit kilometrów do przejechania przez wyleasingowany przez nas samochód, są również tacy, którzy w sytuacji, gdy zwrócony pojazd okazuje się nadmiernie zużyty, dokonują jego odbioru w obecności rzeczoznawcy – stwierdzone straty oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy musi wtedy pokryć sam leasingobiorca. Warto zwrócić uwagę na to, ile takich niestandardowych postanowień jest, i czego dokładnie dotyczą. Tylko wtedy zabezpieczymy się przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku zakłóceń w realizacji umowy i dowiemy się, czy firma leasingowa nie próbuje ukryć niekorzystnych dla nas rozwiązań.

Cesja umowy leasingu

Często zapominany element, niekiedy zakazany w umowach lub obarczony wysoką opłatą istotny zwłaszcza przy podmiotach mogących przechodzić przemiany własnościowe lub z dużą fluktuacją sprzętową.

Obsługa posprzedażowa

Cena, waluta czy usługi dodatkowe to nie wszystko, na co powinien zwrócić uwagę przyszły leasingobiorca. Jeszcze przed wyborem konkretnego leasingodawcy warto zobaczyć, jak funkcjonuje u niego obsługa posprzedażowa. Jak wygląda współpraca z klientem już po podpisaniu umowy, czy w spółce leasingowej istnieje specjalnie wydzielony dział, który odpowiada za stały kontakt z leasingobiorcami, jak wygląda np. schemat zgłoszenia szkody czy wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

 

Przed podpisaniem umowy

Zdecydowanie zalecam zapoznanie się z ostateczną wersją umowy przed podpisaniem jej i pracę na tej właśnie wersji dokumentu. Po otrzymaniu przez doradcą emailem możemy samodzielnie lub przy wsparciu konsultanta lub prawnika przeanalizować potencjalne błędy i nieścisłości oraz odstępstwa od zapisów prezentowanych w ofercie i informacjach handlowych.

Poniżej zamieszczamy ponownie ważne aspekty umowy leasingowej , które każdorazowo przed podpisaniem powinny być przez nas sprawdzone by zaniechać przyszłym rozczarowaniom bądź kłopotom:

  • Nieprawidłowe określenie stron umowy
  • Nieprawidłowe określenie danych i kwoty przedmiotu leasingu
  • Wartość przedmiotu leasingu
  • Błędnie sporządzony harmonogram płatności
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zapraszamy do kontaktu w sprawie leasingu: info@uberna.p

wyszukiwanie ofert

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

pokaż koszyk z ofertami strona główna